“בעקבות הטיול המוצלח בקיץ האחרון, השנה אנחנו מתעדים לנסוע לטיול משפחתי באוסטריה. מיד היה ברור לנו שנעזר בספר “המשפחה המטיילת – אוסטריה” לתכנון הטיול”.

מתוך ההמלצה על הספרים שלנו בבלוג “הייטקמן”

הייטקמן- ספרים