הורידו את הקובץ ותנו לילדים לצבוע ולהכיר את מגדל פיזה!

italy2