עדכון חשוב לידיעת הנוסעים לאוסטריה:

בעקבות נפילת סלעים – נקיק ליכטנשטיין (שעליו אנחנו ממליצים בעמוד 35 בספר) נסגר למבקרים עד להודעה חדשה… 

הנה ההודעה באתר הרשמי

זה אמנם מאוד מצער, אבל אל חשש! יש עוד כמה נקיקים משגעים אחרים בסביבה:
קיצלוכקלאם (עמ’ 97 בספר), לאמרקלאם (עמ’ 47), זיגמונד טון קלאם (עמ’ 110) וסייזנברגקלאם וורדרקאסרקלאם (עמ’ 124-125).

אנחנו מקווים שהוא יפתח שוב בקרוב…